Vždycky je všechno v pořádku, než se něco stane

Kdo chce mí­t starosti, ať staví­ nebo renovuje.

Dobré je koukat i za roh.
Dobré je koukat i za roh.

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpí­vají­.

Stavební­ dozor

nebo-li technický dozor investora (TDI), nověji také stavební­ dohled objednatele (SDO) je nezbytná technická činnost při každé stavbě. Výsledkem je prokazatelná úspora v oblasti finanční, časové, či výsledné kvality.

Inženýrská činnost

v běžném rozsahu je zpravidla prováděna včetně projektoví dokumentace, posouzení a vyhodnocení­ cenových nabí­dek, konzultace při uzavření­ smluvních vztahů, provedení­ stavebního dozoru a přpravy kolaudační­ho řízení­.

Realizační­ činnost

menší­ch rozsahů v oblasti pozemního stavitelství­ jako celku nebo jeho další­ch částí­.